Referencie

Sme hrdí, že úspešne ukončené diela a spokojnosť zákazníkov potvrdzujú vysoké schopnosti a zodpovedný prístup našich odborníkov:

 

NET4GAS, s.r.o. 2014

Vysokotlakový plynovod DN 700 Rataje - Bezměrov - výmena chybných potrubí v existujúcej trase

 

NAFTA, a.s. 2014

Prepojenie Gajary-Baden III. stavby s plynovodom Láb - Baumgarten- GU Výmena ZS3

 

SLOVNAFT, a.s. 2014

Rekonštrukcia križovania cesty I59 s produktovodom DN300 v katastrálnom území Jablonica

 

EMERSON PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. 2014

Prepoj DN700 na KS 01 – Veľké Kapušany

 

MONSTAV GULDAN s.r.o. 2013

Prekládka VTL plynovodu DN 500 – Galanta

Prekládka VTL plynovodu DN 500, DN 100 a DN 80 – Matúškovo

 

SLOVENSKÉ MONTÁŽE A OPRAVY, a.s. 2013

Odstránenie závad a anomálií potrubia v časti Jur nad Hronom - SEČIANKY, CESTY PC6

 

EUSTREAM a.s. 2013

Opravy koróznych vád VTL plynovodu DN 1200 bez prerušenia prevádzky

 

EUSTREAM a.s. 2013

Zemné práce pre potreby opravy a údržby tranzitných plynovodov

 

KVV zrt. 2013

Prepojenie SR/MR (VECSÉS – BALASSAGYARMAT). VTL plynovod DN800 PN75 KS 03 Veľké Zlievce hranica SR/MR, Maďarská časť

 

EUSTREAM a.s. 2013 – 2014

SE/09310 Plynovod DN800 PN75 KS 03 Veľké Zlievce hranica SR/MR, Slovenské Ďarmoty

 

DENYS APLINE v.o.s. 2012

VTL PLYNOVOD GAZELA DN 1400 – HDS BRANDOV – ROZVADOV, Úsek 2

 

PLYNOSTAV – REGULACE PLYNU, a.s. 2011

GAZELLE,  VTL plynovod DN 1400 Brandov - Rozvadov, Úsek 1

 

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 2011

MAT/08097 Prekládka I. a II. línie VTL DN 1200 rieky Laborec

 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2011

Oprava dolného prahu dolných vrát ĽPLK na SVD G-N, st. Gabčíkovo

 

MORAVSKÝ PLYNOSTAV, a.s. 2011

Súbor líniových staveb PZP Třanovice

 

SLOVNAFT, a.s. 2010

Oprava potrubia PC 4

 

NAFTA a.s. 2010

Osadenie armatúr - spojovacie plynovody ZS4

 

MONSTAV GULDAN s.r.o. 2009

Preložka VTL plynovodu - MŠP DN 700 PN 63 - Tesárske Mlyňany

Preložka VTL plynovodu - MŠP DN 700 PN 63 - úsek v km 1,5 - 3,5

Preložka VTL plynovodu DN 500 PN 63 - Tesárske Mlyňany

Preložka VTL plynovodu DN 300 PN 40 - Šaľa - Jelšovce v km 3,556

 

EUSTREAM a.s. 2010

Výstavba vnútroštátnej prepúštacej stanice VPS Gajary (932 719 m3/h)

 

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 2008 – 2009

Prekládka I. a II. línie VTL DN 1200 rieky Nitra

 

EUSTREAM a.s. 2008

Opravy koróznych vád potrubí tranzitných plynovodov DN 1200 bez prerušenia prevádzky

SPP PREPRAVA a.s. 2008 – 2009

Výstavba vysokoktlakovej prepúšťacej a meracej stanice Špačince - oblasť Ivanka pri Nitre (300 000 m3/h)

 

MONSTAV GULDAN s.r.o. 2008

Prekládka plynovodu DN 500 PN 40 ČOV Galanta

 

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 2007 – 2008

VTL prepoj DN 1200 PN80 TU52 Vysoká pri Morave - hranica SR / AT

 

PSJ HYDROTRANZIT, a.s. 2007

MAT/08097 Prekládka I. a II. línie VTL DN 1200 rieky Laborec

 

AMDAT s.r.o. 2007

Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 200 PN 25 - Bzince pod Javorinou

 

PSJ HYDROTRANZIT, a.s. 2007

MAT/07056 Prekládka I. a II. línie VTL DN 1200 rieky Ipeľ

SPP PREPRAVA a.s. 2007

Oprava vád protikoróznej izolácie tranzitných plynovodov DN 1200 PN 63 bez prerušenia prevádzky

 

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 2006

Osadenie vstupnej čistiacej komory DN 1000-TAG2, prepoje vstupných línií DN 1200 PN 75 a riešenie odlučovania kondenzátu, objekt TU 52 - Vysoká pri Morave

 

LOSTAV ČSFR spol. s r.o. 2006

Rekonštrukcia ropovodu Kolín PN 50 DN 300

 

SPP PREPRAVA a.s. 2006

Oprava vád protikoróznej izolácie tranzitných plynovodov DN 1200 bez prerušenia prevádzky

 

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 2005

Havárijná rekonštrukcia VTL plynovodu DN 500

 

TRNAVSKÁ STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ a.s. 2004

Zemné a montážne práce súvisiace s preložkami VTL plynovodu

DN 100 a DN 150 s pripojením na jestvujúce plynovody pomocou zariadení TDW

 

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 2003 – 2004

Oprava chýb protikoróznej izolácie tranzitných plynovodov DN 1200, DN 1400 bez prerušenia prevádzky

 

VELES 2003 – 2002

Opravy vád na TP za plnej prevádzky plynovodu - TU27 Kamenné Kosihy pre TU30 Tehla Opravy chýb protikoróznej izolácie tranzitných plynovodov DN 1200 bez prerušenie prevádzky

 

Do roku 2001 boli našimi zákazníkmi nasledovné významné spoločnosti:

 

Slovnaft a.s. | Duslo a.s. | PETROCHEMA a.s. | Chemicelulóza Žilina | SCP PAPIER, a.s. | Povodie Dunaja,štátny podnik BRATISLAVA Povodie Váhu, odštepný závod 1 | Povodie Hrona, š.p. | Pivovary Topvar, a.s. | Pivovar Karšay spol. s. r. o. | Pivovar Hurbanovo | Pivovar Martin | Pivovar GEMER, spol.s.r.o. | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Hydrostav a.s. | CESTY NITRA a.s. | MSA a.s. | Rádiotelekomunikácie atď.